Arvo ei synny yksin

Virala lyhyesti

Virala Oy Ab on suomalainen, vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen perheomisteinen yhtiö. Virala Oy Ab on Virala-konsernin emoyhtiö ja sillä on tytäryhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa toimintaa harjoittaa itsenäinen Nidoco-alakonserni.

Virala-konserni on yli 20 vuoden aikana rakentanut hajautetun, strategisiin omistuksiin keskittyneen perheomisteisen teollisen konsernin, joka kestää, kasvaa ja kehittyy sukupolvelta toiselle. Virala-konsernin strategiana on tuottaa pitkäaikaista arvoa omistamilleen yhtiöille hyvässä yhteistyössä muiden omistajien kanssa.

Aktiivisesti hallinnoidun globaalin sijoitusstrategian, johon sisältyy private equity ja venture capital sijoituksia, lisäksi Virala-konserni muodostuu yksityisiä, perheomisteisia sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on merkittävä strateginen omistusosuus. Näitä ovat muun muassa Fiskars Oyj, Ahlstrom Oyj, Munksjö AB, YIT Oyj ja Purmo Group Oyj.

graph

Strategiset omistukset ja sijoitusportfolio

Viralan omistus (30.9.2022)

Omistusosuus


Nidocon omistus (30.9.2022)

Omistusosuus


YIT Oyj

17,4 %

Betolar Oyj

10,6 %

Ahlstrom Oyj

8,6 %

Munksjö AB

15,0 %

Virala-konsernin suorien ja Private equity-sijoitusten jakautuminen maantieteellisesti


Pohjoismaat

23 %

Pohjois-Amerikka

27 %

Muu Eurooppa

10 %

Aasia

25 %

Latinalainen-Amerikka

15 %

Arvot ja vastuullisuus

Virala-konsernin omistusfilosofian ytimessä ovat sukupolvelta toiselle säilyneet arvot.

Luotettavuus ja rehellisyys

Olemme luotettava ja rehellinen liikekumppani. Pidämme lupaamamme ja toimimme aina rehellisesti. Osoitamme kunnioitusta liikekumppaneitamme kohtaan ja kunnioitamme tekemiämme sopimuksia. Rehellisyys ja luotettavuus ovat moraalisia ohjenuoriamme.

infoimage

Sitoutuminen ja ketteryys

Olemme sitoutuneet kehittämään pitkällä aikavälillä yrityksiä, joihin sijoitamme. Sitoudumme niiden onnistumisen ja menestymisen varmistamiseen ja olemme ketteriä päätöksenteossa. Yrittäjähenkisyys ja matala organisaatio luovat meille tilaisuuden reagoida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti kasvunmahdollisuuksiin.

infoimage

Kunnioitus

Arvostamme ihmisten yksilöllisiä kykyjä ja kunnioitamme erilaisia elämän- ja työskentelytapoja. Kunnioitamme toisiamme, työtämme ja asiakkaitamme kaikessa mitä teemme. Kohtelemme ihmisiä samalla tavalla sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta.

infoimage

Liiketoimintaperiaatteemme ja vastuullisuus

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme eettisesti ja rehellisesti. Odotamme, että myös liikekumppanimme ja sijoituskohdeyrityksemme tukevat ydinarvojamme ja sitoutuvat läpinäkyviin ja eettisiin liiketoimintatapoihin. Vastuullisuus on ollut tärkeä osa Virala-konsernin sijoituskriteereitä jo pitkään, ja se näkyy niin konsernin suorissa sijoituksissa kuin private equity-rahastosijoituksissakin. Tavoitteenamme on tukea portfolioyrityksiä vastuullisuuden eri alueilla, mukaan lukien kyberturvallisuus. Vuonna 2021 sijoitimme yli 100 miljoonaa euroa yhtiöihin ja private equity rahastoihin, joilla on vahva vastuullisuusagenda.

Esimerkkejä vastuullisista yhtiöistä, joihin olemme sijoittaneet ovat Purmo Group Oyj, joka johtavana sisäilmaratkaisujen toimittajana pyrkii energiatehokkuuteen asuinrakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä, Betolar, joka kehittää vähähiilisiä rakennusmateriaaleja, Infinited Fiberin, jonka ratkaisut kierrättävät tekstiilien jätevirrat uudelleen hyödynnettäviksi raaka-aineiksi, Gubbe, joka on uudenlainen vanhuspalvelu, joka pitää ikäihmisen aktiivisena, auttaa arjen askareissa ja Naava, jonka älyviherseinät parantavat sisäilman laatua ja vähentävät huonosta sisäilmasta johtuvia oireita.

Virala on Creosyndicate:in jäsen, joka on ilmastokriisin ratkaisemiseksi omistautunut sijoittajayhteisö www.creosyndicate.org.

Yhteystiedot

Virala Oy Ab

Unioninkatu 7 B 15

00130 Helsinki

puh. +358 9 6122 340

[email protected]

Hallitus ja johto

Alexander Ehrnrooth

Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Albert Ehrnrooth

Albert Ehrnrooth

Hallituksen puheenjohtaja

Juhani Mäkinen

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Riikka Rannikko

Riikka Rannikko

Hallituksen jäsen

Arthur Ehrnrooth

Arthur Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Nicole Ehrnrooth

Nicole Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Mia Alholm

Mia Alholm

Talousjohtaja