Arvo ei synny yksin

Virala lyhyesti

Virala Oy Ab on suomalainen, vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen perheomisteinen yhtiö. Virala Oy Ab on Virala-konsernin emoyhtiö ja sillä on tytäryhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa toimintaa harjoittaa itsenäinen Nidoco-alakonserni.

Virala-konserni on yli 20 vuoden aikana rakentanut hajautetun, strategisiin omistuksiin keskittyneen perheomisteisen teollisen konsernin, joka kestää, kasvaa ja kehittyy sukupolvelta toiselle. Virala-konsernin strategiana on tuottaa pitkäaikaista arvoa omistamilleen yhtiöille hyvässä yhteistyössä muiden omistajien kanssa.

Aktiivisesti hallinnoidun globaalin sijoitusstrategian, johon sisältyy private equity ja venture capital sijoituksia, lisäksi Virala-konserni muodostuu yksityisiä, perheomisteisia sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on merkittävä strateginen omistusosuus. Näitä ovat muun muassa Fiskars Oyj Abp, Ahlstrom Oyj, Munksjö Paper Holding AB, YIT Oyj ja Purmo Group Oyj.

graph

Strategiset omistukset ja sijoitusportfolio

Viralan omistus (30.9.2023)

Omistusosuus


Nidocon omistus (30.9.2023)

Omistusosuus


YIT Oyj

18,6 %

Ahlstrom Oyj

8,6 %

Betolar Oyj

10,6 %

Virala-konsernin suorien ja Private equity-sijoitusten jakautuminen maantieteellisesti (31.12.2022)


Pohjoismaat

25 %

Pohjois-Amerikka

27 %

Muu Eurooppa

10 %

Aasia

23 %

Latinalainen-Amerikka

15 %

Vastuullisuus ja arvot

Virala on aktiivinen omistaja, joka vaikuttaa oman työn sekä hallitus- ja valiokuntatyöskentelyn kautta konsernin omistuksiin, tavoitteenaan ohjata yhtiöitä kohti selkeitä kestävyystavoitteita.

Virala on omassa toiminnassaan jo pitkään sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti. Viralan ytimessä ovat sukupolvelta toiselle säilyneet arvot: luotettavuus ja rehellisyys, sitoutuminen ja kunnioitus sekä ketteryys.

Virala tukee kaikkia YK:n kestävän kehityksen seitsemäätoista tavoitetta (SDG:t). Näistä sitoumuksista Virala on määritellyt neljä tavoitetta, joiden puitteissa uskoo sijoitustoimintansa kautta voivansa vaikuttaa eniten.

graph

Vaikuttavuus

Vuonna 2022 Virala alkoi mittaamaan sijoitustensa liiketoiminnan vaikuttavuutta. Mittauksesta voitiin todeta, että Viralan strategiset omistukset suoriutuivat hyvin. Erityisesti tarkastettiin Viralan listattuja osakkuusyhtiöitä sekä yhtiöitä Ahlstrom Oyj:ta ja Munksjö Paper Holding AB:ta, jotka Viralassa luokitellaan strategisiksi omistuksiksi, ja joihin Viralalla on vaikutusvaltaa.

Vertailu Helsingin pörssin päälistalla listattuihin yrityksiin paljastaa, että Viralan strategiset sijoitukset käyttävät keskimäärin vähemmän resursseja ja saavat aikaan keskimäärin saman verran positiivista vaikutusta käytetyillä resursseilla. Viralan strategisten sijoitusten nettovaikutusaste on +19 % verrattuna -23 % Helsingin pörssin päälistan yhtiöillä.

graph

Yhteystiedot

Virala Oy Ab

Unioninkatu 7 B 15

00130 Helsinki

puh. +358 9 6122 340

[email protected]

Hallitus ja johto

Alexander Ehrnrooth

Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Albert Ehrnrooth

Albert Ehrnrooth

Hallituksen puheenjohtaja

Juhani Mäkinen

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Riikka Rannikko

Riikka Rannikko

Hallituksen jäsen

Arthur Ehrnrooth

Arthur Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Nicole Ehrnrooth

Nicole Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Caroline Ehrnrooth

Caroline Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Edwin Ehrnrooth

Edwin Ehrnrooth

Hallituksen tarkkailijajäsen

Mia Alholm

Mia Alholm

Talousjohtaja