Arvo ei synny yksin

Virala lyhyesti

Virala Oy Ab on suomalainen, vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen perheomisteinen yhtiö. Virala Oy Ab on Virala-konsernin emoyhtiö ja sillä on tytäryhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruotsissa toimintaa harjoittaa itsenäinen Nidoco-alakonserni.

Virala-konserni on yli 20 vuoden aikana rakentanut hajautetun, strategisiin omistuksiin keskittyneen perheomisteisen teollisen konsernin, joka kestää, kasvaa ja kehittyy sukupolvelta toiselle. Virala-konsernin strategiana on tuottaa pitkäaikaista arvoa omistamilleen yhtiöille hyvässä yhteistyössä muiden omistajien kanssa.

Aktiivisesti hallinnoidun globaalin sijoitusstrategian, johon sisältyy private equity ja venture capital sijoituksia, lisäksi Virala-konserni muodostuu yksityisiä, perheomisteisia sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on merkittävä strateginen omistusosuus. Näitä ovat muun muassa Fiskars Oyj Abp, Ahlstrom Oyj, Munksjö Paper Holding AB, YIT Oyj ja Purmo Group Oyj.

graph

Strategiset omistukset ja sijoitusportfolio

Viralan omistus (31.12.2023)

Omistusosuus


Nidocon omistus (31.12.2023)

Omistusosuus


YIT Oyj

19 %

Virala-konsernin suorien ja Private equity-sijoitusten jakautuminen maantieteellisesti (31.12.2023)


Pohjoismaat

18 %

Pohjois-Amerikka

23 %

Muu Eurooppa

28 %

Aasia

17 %

Latinalainen-Amerikka

14 %

Vastuullisuus ja arvot

Virala on aktiivinen omistaja, joka vaikuttaa oman työn sekä hallitus- ja valiokuntatyöskentelyn kautta konsernin omistuksiin, tavoitteenaan ohjata yhtiöitä kohti selkeitä kestävyystavoitteita.

Virala on omassa toiminnassaan jo pitkään sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti. Viralan ytimessä ovat sukupolvelta toiselle säilyneet arvot: luotettavuus ja rehellisyys, sitoutuminen ja kunnioitus sekä ketteryys.

Virala tukee kaikkia YK:n kestävän kehityksen seitsemäätoista tavoitetta (SDG:t). Näistä sitoumuksista Virala on määritellyt neljä tavoitetta, joiden puitteissa uskoo sijoitustoimintansa kautta voivansa vaikuttaa eniten.

graph

Vaikuttavuus

Virala jatkoi vuonna 2023 edellisenä vuonna alkanutta sijoitusten vaikuttavuuden mittaamista. Mittauksesta voitiin todeta, että Viralan strategiset omistukset suoriutuivat hyvin. Erityisesti tarkastettiin Viralan listattuja osakkuusyhtiöitä sekä yhtiöitä Ahlstrom Oyj:ta ja Munksjö Paper Holding AB:ta, jotka Viralassa luokitellaan strategisiksi omistuksiksi, ja joihin Viralalla on vaikutusvaltaa.

Vertailu Helsingin pörssin päälistalla listattuihin yrityksiin paljastaa, että Viralan strategiset sijoitukset käyttävät keskimäärin vähemmän resursseja ja saavat aikaan keskimäärin saman verran positiivista vaikutusta käytetyillä resursseilla. Viralan strategisten sijoitusten nettovaikutusaste on +21 % verrattuna -10 % Helsingin pörssin päälistan yhtiöillä.

graph

Yhteystiedot

Virala Oy Ab

Unioninkatu 7 B 15

00130 Helsinki

puh. +358 9 6122 340

[email protected]

Johto

Alexander Ehrnrooth

Alexander Ehrnrooth

President and CEO

Anders Dahlblom

Anders Dahlblom

COO

Mia Alholm

Mia Alholm

CFO

Patrick Castrén

Patrick Castrén

CIO

Hallitus

Albert Ehrnrooth

Albert Ehrnrooth

Hallituksen puheenjohtaja

Alexander Ehrnrooth

Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen

Juhani Mäkinen

Juhani Mäkinen

Hallituksen jäsen

Riikka Rannikko

Riikka Rannikko

Hallituksen jäsen

Hallituksen tarkkailijajäsenet

Arthur Ehrnrooth, hallituksen tarkkailijajäsen
Nicole Ehrnrooth, hallituksen tarkkailijajäsen
Caroline Ehrnrooth, hallituksen tarkkailijajäsen
Edwin Ehrnrooth, hallituksen tarkkailijajäsen

Henkilöstö

Ritva Aula-Sjölund, Accountant
Susanna Marschan, Controller
Juha Nurmi, Chief Accountant
Mirka Proctor, Financial Associate
Paulina Rytkönen, Group Controller
Juha Sinikannel, Logistics
Helena Torikka, Office Manager and Executive Assistant